لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-MkvCage   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-MkvCage   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-iExTV   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-iExTV   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-Ganool.se   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-Ganool.se   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.XVID.AC3.HQve-CM8.S97   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.XVID.AC3.HQve-CM8   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264-Makintos13   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.AC3-M2TV   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.x264.AAC-rDX   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.x264.AAC-rDX   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.AAC-MovCr   Saman97
Saman97 :مترجم || MxSub.net 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.AAC-MovCr   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.800MB.Makintos13   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.700MB.SHeRiF   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.550MB.Ganool   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-MkvCage   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-iExTV   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-Ganool.se   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR-Ganool   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDScr.XVID.AC3.HQve-CM8   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.AC3-M2TV   Cannibal
عــلــیــرضــا و رامـــیــن || LiLMeDiA.TV || DVDScr هماهنگ با تمام نسخه‌های 
Farsi/Persian The.Shape.of.Water.2017.DVDSCR.x264.800MB.Makintos13   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The Shape of Water 2017 DvDScr 700 MB - iExTV   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The Shape of Water (2017) DVDSCR 800MB Ganool   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The Shape of Water (2017) DVDSCR 800MB - MkvCage   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ] 
Farsi/Persian The Shape of Water (2017) DVDScr 550MB Ganool   Amir_Jey
► iSubtitle.ir ◄ ► @Cw_Sub ◄ ترجمه شده توسط امیر ، روژان [ Amir JEY , Rojan Tav ]