لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Big Bang Theory - Eleventh Season

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.The.Separation.Triangulation.HDTV   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.The.Separation.Triangulation.HDTV   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-SVA   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-SVA   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-LOL.HI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-LOL   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.HDTV.x264-LOL   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.480p.HDTV.x264-mSD.HI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.480p.HDTV.x264-mSD   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.HDTV   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.HDTV   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.The.Solo.Oscillation.HDTV   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-SVA   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-SVA   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-SVA   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL.HI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.HDTV.x264-LOL   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.HDTV.x264-mSD   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Solo.Oscillation.HDTV   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.HDTV   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.The.Matrimonial.Metric.HDTV   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-SVA   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-SVA   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-SVA   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-LOL   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.HDTV.x264-LOL   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-SVA   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-mSD   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.HDTV.x264-AVS   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-mSD   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.HDTV.x264-AVS   kianoosh_93
►► کیـــانـــوش و نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.WEB-DL.x264-RARBG   newsoprano
ترجمه The One Sub هست ویرایش شده و زمانبندیش برای این نسخه اصلاح شده 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Confidence.Erosion.HDTV   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Celebration.Reverberation.HDTV   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.The.Celebration.Reverberation.HDTV   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-SVA   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-SVA   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-SVA   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL.HI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► Caseraw سـینـا خـدادادی و کسری ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.HDTV   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.HDTV   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.The.Confidence.Erosion.HDTV   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-SVA   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-SVA   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-SVA   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL.HI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   kianoosh_93
►► نیمــــا و کیـــانـــوش | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.The.Bitcoin.Entanglement.1080p.WEB.HEVC.x265.RMTeam.FardaDL   WhiteAvenger
تنها زیرنویس هماهنگ شده با نسخه 1080 x265  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL.HI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.The.Tesla.Recoil.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.HDTV.x264-LOL   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.The.Geology.Methodology.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.The.Geology.Methodology.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.HDTV.x264-LOL.HI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.HDTV.x264-LOL   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.480p.HDTV.x264-mSD   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CH   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.The.Proton.Regeneration.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.HDTV.x264-LOL   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   ehsan_taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   ehsan_taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   ehsan_taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.WEB-DL.720p.MKVCage   ehsan_taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.WEB-DL.720p.MKVCage   ehsan_taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   izon
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x09 - The Bitcoin Entanglement   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Co 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x09 - The Bitcoin Entanglement   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x08 - The Tesla Recoil   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x08 - The Tesla Recoil   Dark Assassin
►► نیمــــا | NightMovie.Tv  
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x08 - The Tesla Recoil   SinaKh
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦  
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x07 - The Geology Methodology   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x07 - The Geology Methodology   Caseraw
╠► سینا خدادادی و کسری ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x06 - The Proton Regeneration   SinaKh
╠► Sina Kh سینا خدادادی ¦ TakMovie.CO ◄◄¦ 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x05 - The Collaboration Contamination   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x05 - The Collaboration Contamination   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x04 - The Explosion Implosion   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x03 - The Relaxation Integration   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x03 - The Relaxation Integration   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x02 - The Retraction Reaction   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x01 - The Proposal Proposal   TheOneSub
◄▓The One Sub▓► کاری از تیم ترجمه 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x01 - The Proposal Proposal   SinaKh
█► ترجمه از ســینا خـدادادی (SinaKh) ◄█ 
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x01 - The Proposal Proposal   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.x264-LOL   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.HDTV.All   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.HDTV.x264-mSD   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.HDTV.x264-LOL.CHI   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The.Big.Bang.Theory.S11E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA  
Farsi/Persian The Big Bang Theory - 11x03 - The Relaxation Integration   AlirezAlirezA
TvWorld.Info | AlirezAlirezA